Моята фигура е без недостатъци.

Бих казал даже, че имам прекалено много достатъци...