Мъж се запознава в бара с не млада, но привлекателна дама на 48 години. Пийнали, поговорили и по една време тя казва:

- Някога правил ли си тройка с майка и дъщеря?
- Не.
- А би ли искал?
- И питаш. Разбира се!!!
- Тогава си късметлия. Да вървим у нас!
Пристигат у тях, дамата отключва и подвиква: "Мамо, спиш ли вече?"