; ; ; Мъж се прибира късно, ляга зад жена си и й казва: - Дори не погледна кой е, можеше да е друг! - Друг щеше да е с надървен ку-р... ; ; ;
; }
;
;}