М-р Ангелкова потвърди, че Черноморието не се презастроява, защото се строи само от едната страна на брега.