; ; ; Най-доброто описание на пандемията от една баба в автобуса. Качва се тя запъхтяна и казва: - Всеки ден, толкова народ измира от тоя ковид, а в автобуса все места няма! ; ; ;
; }
;
;}