Най-елементарното правило за употреба на пълния член

е да го слагаш отзад на извършителя на действието!