; ; ; Най-правеното изследване в пернишката болница? Винкелоскопия. ; ; ;
; }
;
;}