; ; ; Намазах се със слънцезащитен крем, но се страхувам да не изгоря, защото има много ненамазани... ; ; ;
; }
;
;}