- Нашия областен просто не е на мястото си!

- А къде му е мястото?
- В затвора!