На бирфеста в Ямбол имаше само една еко тоалетна,

която успя да бие по приходи Аватар и Междузвездни войни взети заедно.