На плажа имаше жена със съмнително поведение.

Скоро я заобиколи тълпа съмняващи се ...