; ; ; На първа среща. Тя: - Истински мъж е този, който за своята любов е готов на безумни постъпки! - Аз съм такъв, сега ще видиш! Вади телефона. - Ало мамо, може ли тази вечер да се прибера по-късно? ; ; ;
; }
;
;}