Не го разбирам това със стриптийза. Ако искам да прекарам вечерта с жена, да и дам купчина пари и накрая да не чукам, ще си остана у дома с жена ми