- Ниво на френски?

– До топките.
– Аз имах предвид езика госпожице ...
– Ааа, хал хабер си нямам.
– Всъщност, подробност без значение.... Назначена сте.

Изпитване на нови лекарства. Пациентите са разделени в две групи - експериментална и контролна. Един пациент отишъл при лекаря и казал:

- Докторе, защо сте сменили лекарство ми?
Докторът учуден отговорил:
- Какво те кара да мислиш, че съм го сменил?
- Знаете ли, преди, когато изхвърлях хапчетата в тоалетната, те плуваха, а сега изведнъж започнаха да потъват.