- Ниво на френски?

– До топките.
– Аз имах предвид езика госпожице ...
– Ааа, хал хабер си нямам.
– Всъщност, подробност без значение.... Назначена сте.