Нкакъв късмет нямам със жените.

Първата ме напусна, а втората не ще да си тръгне