Новини:

"В Зимбабве е извършен политически преврат. Премиер - министърът е изял президента"...