; ; ; Новите лога на някои компании изготвени специално за Русия ; ; ;
; }
;
;}