Нов глагол в българската лексика - "брекзитя".

Преди един час си обявил, че си тръгваш от кръчмата, но след това си поръчал още три питиета.