Нов шеф пита един от подчинените:

- Колко човека работят в този отдел?
- Около половината!