Някои индиански племена са мислили, че ако изядеш мечка, ще бъдеш силен и смел като нея.

Ако изядеш пума, ще бъдеш бърз и хитър като нея.

В този контекст мисля, че българите ядем прекалено много прасета овце и кокошки.