Някъде в Америка един шеф обещал на всеки, който успее да преплува езерото с крокодилите, по 5 милиона долара.

Ако някой се пробва, но не успее, семейството му щяло да получи 3 милиона.
Известно време нямало желаещи, всички се услушвали, но един се хвърлил.
Смело подскачал, криел се, борил се, плувал всякакъв стил и на края, със сетни сили, целият в рани, успял да стигне до отсрещния бряг.
И естествено, запсувал:
"Кой ме бутна?".
Оказала се жена му.
От там идва пословицата:
"Зад всеки успял мъж стои жена.".