; ; ; Някъде у Враца: Скъпи съседи, бъдете европейци и спрете да серете у общата маза ! ; ; ;
; }
;
;}