Обикновено, когато един мъж загуби източника си на приходи,

почти моментално губи и източника си на разходи.