Обичам, когато казват:

- За лятото ще приведа тялото си в ред.
- А с лицето? С лицето какво ще правиш?