; ; ; Общото между жените и индианците е ; ; ;
; }
;
;}