; ; ; Овцата цял живот се бояла от вълка, а накрая я изял овчаря! ; ; ;
; }
;
;}