- Ожени се и вече никога няма да си самотен.

- А някакво по хуманно решение няма ли?!