- Ленче, какво най-много харесваш в мъжете?

- Умът.
- А още?
- Външността.
- А още?
- Интелигентността.
- А още?
- Галантността.
- А още?
- Хуморът.
- А още?
- Силата.
- А още?
- Слушай, всеки момент ще изгубя търпение и ще ти кажа истината...

- Мите, дебела ли ти се виждам?

- Спи сега, сутринта ще се караме.

В магазина за спортни стоки жена избира тренажор. Заставайки на бягаща пътечка, казва на мъжа си:

- Скъпи, ако ми я купиш, ще изглеждам като студентка.
- Скъпа, - нежно отговаря мъжа, - това е само една бягаща пътечка, а не машина на времето.

Мъжа:

- Кажи ми, ама честно. За тези 20 години съвместен живот, дали си ми изневерила поне веднъж, било то и мислено?
- Ако трябва да съм честна, мислено нито веднъж...

- Знаеш ли къде ми е костенурката?

- С момчетата е на двора. Трошат орехи...