Операция по присаждане на бъбрек. Доктора поглежда телефона си и започва да крещи:

- Спрете, спрете, има отхвърляне!
- Отхвърляне ли?! На бъбрека ли?
- По-лошо, на транзакцията ..