; ; ; Определение за кръчма: древно мъжко свърталище, изчезнало през 2020 година . ; ; ;
; }
;
;}