От гледна точка на пчелата, тя просто живее своят живот.

Само пчеларят знае, че в действителност тя събира мед за него. Но пчелата никога няма да разбере това, защото пчеларят излиза извън предела на мащабите на нейните разбирания.