Перничанин за новата МИС-ка:

- Тая ако беше гоуф, нимой мина преглед