; ; ; Пернишки автосервиз потвърди, че чиповете от ваксините стават за 1,9 TDI ; ; ;
; }
;
;}