Какво значение има чий е празника.

Главното е - кой после ще мие чиниите.