// Писна ли ти да те мислят за тъп! Непрекъснато те навиват да пращаш SMS?!

Писна ли ти да те мислят за тъп! Непрекъснато те навиват да пращаш SMS?!

Докажи им, че не си глупак!!! Колкото повече SMS на XXXX пратиш, толкова по-малко си глупак!!!

Много - много бавно служител в едно учреждение обслужва посетител. Посетителят не издържа и пита:

- Има ли нещо, което да можете да правите бързо?
- Да! Много бързо се уморявам!

- Здрасти, какво става?

- От мен нищо, а от теб?

- Удвои ми се шанса да стана милионер?

- Как така?
- И в двата тиража джакпотът е над милион.

Един си вървял през полето, бил много жаден и гледа един кладенец.

Не се виждало дали има вода в него и той решил да пусне камъче. Пуснал едно - нищо, второ пак нищо не се чуло. Огледал се и видял една релса, грабнал я и я хвърлил в кладенеца и току чул странен тропот зад гърба си. Обърнал се и гледа един овен с пълна скорост тича към него. Направил той две крачки в страни и овенът скочил в кладенеца. След 5 минути един овчар идва и пита човека:
- Абе да си виждал един овен тука наоколо?
- Да видях го, засили се и скочи в кладенеца.
Овчарят помисли и казал:
- Е кък ше скочи у кладенеца бе, я го бе вързал за една релса!?

Двама тинейджъри си говорят:- Знаеш ли, срамувам се да питам за през*рвативи в аптеката.

- Ще те науча какво да правиш. Влизаш и питаш: "Имате ли гумени ръкавици?". Те отговарят "не". Тогава ти им казваш:
"Дайте тогава нещо подобно, може и десет презерватива да си надена на пръстите". Разбра ли?
- Разбрах.
- Хайде отивай да пробваш.
След няколко минути момчето се връща смутено:
- Ще ми се смееш, но те наистина имаха ръкавици.

Бай Лази бил голям приятел на Цицерон. Веднъж, в опит за софистично упражнение Цицерон казал на бай Лази:

- Бай Лази, ще ти кажа едно изречение, в кето твоето име го има три пъти.
- Какво пък, кажи Цецероне!.
- На бай Лази му влази и му излази...
Ей, че се вкиснал бай ти Лази. Със седмици не излязъл да види ни Цицерон, ни Цицероница.
По едно време бай Лази излази за да се види с Цицерон.
И му вика:
- Цицероне, знам едно изречение, в което твоето име го има три пъти.
- Моето име е много дълго и е трудно да се сложи в изречение. Кажи, бай Лази, може пък мъдростта ти да е по-голяма от моята.
- Цицероне, Цицероне, да ти е*а найката, Цицероне!