- Политическата кухня много прилича на италианската.

- Че какво е същото?!
- Ами в италианската кухня се ползват едни и същи спагети, но просто ги поливат с различни сосове