Попитали радио Ереван:

- Има ли прилика между секса и бриджа?
- Да, ако имаш добра ръка, не ти е нужен партньор.