; ; ; "По-добре изолиране, отколкото заземяване." ; ; ;
; }
;
;}