През седемдесетте години, на децата се обясняваше, че LED е малък компопент, който свети като светулка.

В днешно време, на децата се обяснява, че светулката е малък компопент, който свети като LED.

За мъжа парите са начин да получи бърз секс.

За жените сексът е средство за получаване на бързи пари.

- Здравейте, психиатричната клиника ли е?

- Да.
- Откраднаха ми колата. Искам да хванете крадеца!
- Това не е за нас! Обадете се в полицията.
- А знаете ли, че ми откраднаха Запорожец 1986 година?

Понякога се вглеждаш в човек и разбираш, че той е задник.

А понякога дори е по-лошо: вглеждаш се в човек и не разбираш, че той е задник.

Искаш коренно да промениш живота си?

Просто не си плати интернета!

Ако имате пистолет, вие се чувствате по-силен, по-умен и по-безстрашен.

За ваше съжаление, сте прав само за първото.
Хан Сяндзъ