Прибира се късно след игра на карти, мъжът радостно казва на жена си:

- Знаеш ли какъв късмет? Онзи костюм дето ми го купи за 120 лева, го изгубих като за 200.