; ; ; Проблемите в България идват от това, че хора, които трябва да приемат лекарства, приемат закони... ; ; ;
; }
;
;}