; ; ; Промълвяваш няколко думи в църквата и си женен. Промълвяваш няколко думи насън и вече си разведен! ; ; ;
; }
;
;}