; ; ; Психологията е един от малкото бизнеси, когато клиента никога не е прав ... ; ; ;
; }

;
;}