- Пушите ли?

- Не.
- Пиете ли?
- Не.
Лекарят поглежда изследванията:
- Като гледам май и няма за кога..