Разговор между двама приятеля:

- Не носиш ли сватбения пръст на грешен пръст?
- Да, ожених се за грешната жена!