Разговор между евреи в Англия:

- Как си?
- Зле. Жена ми спи с лорд Стенли.
- Да, това не е добре.
- Аз спя с неговата жена.
- Това е добре!
- Добре ли? Моите две деца са от него!
- Да, това не е добре.
- Но и неговите две деца са от мен.
- Това е добре!
- Добре ли? Аз му правя на него лордове, той на мене евреи!