Разликата между бесарабския българин и македонеца е тази,

че първия на руски ти обяснява, че е българин, а втория на български, че не е....