Рекламно мото в Германия:

Елате в България! Вашата кола вече е тук!