Родителите ми се притесняват, че типа мъже, с които излизам, са такива, които биха ме отвлекли и затворили в мазето си.

Много мило е, че мислят за възможно да привлека мъже, които могат да си позволят жилище с мазе ...