От писмено обяснение:

"Не дойдох на работа на втори януари, защото мислех, че съм дошъл."

- Как изкара на Нова година?

- Не знам, още не са ми разказали.

Новогодишен тост:

- Да пием за това през настъпващата година кризата да настъпи само в бюрата за погребални услуги!